In het najaar organiseert de Vlaamse Trainersschool een nieuwe cursus INITIATOR MOTORCROSS.  De cursus bestaat uit zowel theoretische vakken als praktijk met vakken als EHBO, veiligheid en preventie, motorcrosstechniek, theorie en praktijk lesgeven, motoronderhoud, wetgeving,  …Deze cursus zal 8 zaterdagen duren en zal starten op zaterdag 5 oktober. Theoretische vakken zullen gedoceerd worden in het Sport Vlaanderen centrum te Herentals, de praktijklessen zullen doorgaan op de crossterreinen...

Lees meer