Enduro

Enduro

Enduro, ook wel offroad rijden genoemd, doe je door met een gehomologeerde offroadmotor (die wettelijk ingeschreven en verzekerd is) zoveel als mogelijk op onverharde wegen te rijden met inachtneming van alle wettelijke verplichtingen voor deelname aan het verkeer en op de openbare weg. Info over hoe een wedstrijd eruit ziet, zie je onder de documenten.

De wedstrijden tellend voor het BK enduro zijn terug te vinden op de BMB-website. Jaarvergunninghouders Enduro kunnen met hun vergunning ook deelnemen aan wedstrijden ingeschreven op de FIM-Europe open kalender.

Voor deelname aan BEX wedstrijden heeft u ook een BEX vergunning nodig!

Klik hier voor uitslagen van wedstrijden

Lijst sportartsen voor medische keuring!

 

Een Enduro wedstrijd bestaat uit 2 verschillende ‘rijd delen’:

Deel 1: de verbinding route 
Deze loopt (bijna volledig) over openbare wegen waar de deelnemer rijdt aan een ‘GEMIDDELDE’ snelheid met in achtneming van ALLE wettelijke bepalingen, zowel algemene als specifieke, voor veilige verkeersdeelname. Deze gemiddelde snelheid wordt vooraf vastgelegd en laat elke deelnemer toe op een veilige en wettelijk verantwoorde manier, voor hem/haar zelf EN voor alle andere weggebruikers, de verbinding route af te leggen. Indien de deelnemer te snel of te traag rijdt, krijgt hij hiervoor strafpunten die zijn klassement negatief beïnvloeden.

Deel 2: de wedstrijd etappe
Deze wordt verreden op speciaal hiervoor uitgezette parcours waar elke deelnemer individueel zo snel als mogelijk het opgelegde wedstrijdparcours aflegt en waar zijn tijd wordt geregistreerd om een klassement op te maken. Dit ALTIJD met in achtneming van zijn eigen veiligheid, de veiligheid van de mederijders en de veiligheid van inrichters, helpers, aanwezige publiek en officials.

E.g. een deelnemer is verplicht zijn wedstrijd te onderbreken en hulp te verlenen aan een mederijder wanneer hij nog maar vermoedt dat deze mederijder in gezondheidsbedreigende problemen zou kunnen zitten.