VOOR DE CLUBS/RIJDERS

Gezond en ethisch sporten

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Is er een voorval geweest dat je kwijt wilt? Heeft er iemand je persoonlijke grenzen overschreden? Ben je getuige van feiten die niet door de beugel kunnen? Meld het dan hier!
Bij Dries Michiels kunt u als ouder, trainer, begeleider of andere betrokkene terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag (pesten, discriminatie, seksueel,…). 
Deze persoon is neutraal en zal discreet handelen. 
U kan hem gemakkelijk bereiken via 0477/26.16.33, dries@motorsport.vlaanderen of via dit meldingsformulier

Wanneer een melding binnenkomt, zal volgend handelingsprotocol gehandteerd worden.

Medische en Ethische Commissie

De Medische en Ethische Commissie waakt erover dat de regels omtrent de medische zaken gerespecteerd worden. Hieronder kan verscheidene onderwerpen klasseren. Enkele voorbeelden zijn de leeftijdsgrenzen, medische attesten en dopingregels. Ook doet deze commissie er alles aan om de integriteit van de sporters zo veel mogelijk te bewaken.

Leden: Dr. Katja Van Oostveldt, Stefan Alloing, Arne Dierckens en Dries Michiels (API)

Ongevallenanalyse 2017

Ongevallenanalyse 2018

Ongevallenanalyse 2019

Ongevallenanalyse 2020

Ongevallenanalyse 2021

Gedragscode trainers-medewerkers

Gedragscode personeel-bestuurders

Gedragscode piloten

Dopingreglementen

Als federatie willen wij staan voor een zuivere sport. Lijst met verboden middelen geldt zowel voor competitieve en recreatieve sporters. Controles kunnen ten alle tijden plaatsvinden. Voor vragen omtrent doping, en welke producten als verboden aanzien worden, verwijzen wij u graag door naar de site van de NADO (http://www.dopinglijn.be/). Voor elite sporters gelden striktere regels. Deze zijn tevens terug te vinden op de site van de NADO.

Let op: op 1 januari 2020 veranderen de dopingregels voor minderjarigen!

Toestemming om Therapeutische Noodzaak

Wanneer men om medische redenen een bepaald (verboden) product moet nemen, is men genoodzaakt een TTN in te vullen. De regels hieromtrent kan men vinden op de website van NADO Vlaanderen