Beste Motorrrijder

Met fierheid kunnen wij u meedelen dat de Algemene Vergadering van de Vlaamse Motorrijdersbond van België unaniem beslist heeft om een naamsverandering door te voeren.

 

 

 

Hierdoor staat de poort naar de toekomst wagenwijd open en laten we het verleden achter ons. Nieuwe projecten, innovatieve opleidingen en meer dan ooit inzetten op de noden van alle motorrijders.

Elke discipline, van topsport over competitie tot recreatief motorrijden, heeft een plaats in het toekomstbeleid van de vernieuwde federatie.

Graag stellen wij jullie voor aan MOTORSPORT VLAANDEREN.

Vanaf 1 juli kan u terecht op onze nieuwe website: motorsport.vlaanderen Tevens zullen onze emailadressen binnenkort wijzigen naar info@motorsport.vlaanderen en dries@motorsport.vlaanderen

Wij wensen elke motorrijder veel plezier en veilige ritjes!

Het Motorsport Vlaanderen-team!