De Vlaamse regering heeft definitief goedgekeurd dat er een motorkeuring komt vanaf 1 januari 2023. Het gaat daarbij niet om een periodieke keuring, maar wel om een keuring voor tweedehands verkoop en na een ongeval. Hieronder zetten we nog even alle gekende details op een rij.

Technische keuring: wanneer?

De technische motorkeuring is niet periodiek. Dat betekent dat, in tegenstelling tot de auto, je niet elk jaar naar het keuringscentrum moet afzakken. Een technische keuring is enkel vereist

  • Wanneer je een motorfiets tweedehands wil verkopen
  • Na ongeval (Expertisecentrum GOCA specifieert niet concreet wat “ongeval” inhoudt, red.)

Het accent van de motorfietsenkeuring zal niet liggen op de originaliteit van de motorfiets, maar wel op de verkeersveiligheid en de milieu- en consumentenbescherming. Er zijn 9 technische domeinen waarop een motorfiets zal gecontroleerd worden, waaronder de remmen, stuurinrichting, ruiten en lichten.

Technische keuring: voor wie?

De technische keuring is in bovenstaande gevallen verplicht voor

  • Motorfietsen, driewielers en vierwielers met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc
  • Elektrische of hybride motorfietsen met een maximumvermogen groter dan 11 kilowatt én een maximumsnelheid hoger dan 45 kilometer per uur

Technische keuring: kostprijs

Het tarief voor de motorfietsenkeuring zal 48,10 euro bedragen.

Technische keuring: vraag en antwoord

Vele motorrijders zitten nog met vragen over de technische keuring. Hieronder overlopen we de meest gestelde vragen en geven we een antwoord. Met dank aan motornieuws.be

1. Waar zullen de keuringen gebeuren?

De Vlaamse regering laat weten dat er “een beperkt aantal keuringscentra in Vlaanderen” zullen worden opgezet.

2. Er was sprake van keuring bij de dealers. Wordt dat mogelijk?

Neen, de keuringen zullen plaatsvinden in bestaande keuringscentra waar een speciale lijn voor motoren wordt gebouwd. De erkende keuringsinstellingen zijn intussen bezig met de nodige investeringen en opleidingen voor het personeel te voorzien.

3. Gebeurt de keuring op basis van een gelijkvormigheidsattest?

Neen, de motorkeuring zal niet liggen op de originaliteit van de motorfiets, maar “op de verkeersveiligheid en de milieu- en consumentenbescherming.”

4. Waarop wordt precies gecontroleerd?

Dat is slechts ten dele duidelijk. De Vlaamse overheid spreekt van negen technische punten waarop de motor zal gecontroleerd worden. In de shortlist die ze officieel communiceren staan enkel remmen, stuurinrichting, ruiten en lichten vermeld. Gevolgd door “enz.” Ruiten lijkt daarenboven een vaag punt. Niet elke motor heeft een ruit. Hierover moet nog meer concrete informatie volgen.

5. Stel: ik verkoop een niet-rijdende oldtimer of een motor voor een restauratieproject. Is daar een uitzondering voor voorzien?

Nee, de regering stelt duidelijk dat er geen uitzonderingen zijn, dus ook niet voor oldtimers, customs of voor niet-rijdende projectmotoren. Aangezien deze motoren niet kunnen (goed)gekeurd worden, zal de koper de motorfiets moeten laten keuren nadat het project voltooid is en voor de motor op de weg gebracht wordt. Lees: met nieuwe nummerplaat en papieren. De papieren zullen bij een dergelijke verkoop overigens wel moeten aanwezig zijn, zoals nu ook al het geval is.  

6. Wordt de keuring hetzelfde in Brussel en Wallonië als in Vlaanderen?

Er werd al gevreesd voor een soort ‘keuringstoerisme’ naar andere gewesten als de normen niet dezelfde zijn in Wallonië of Brussel. De motorkeuring is immers nationaal geldig. Die kans blijft bestaan, want nu Vlaanderen alles heeft goedgekeurd, volgt er nog overleg met de andere twee gewesten. Het is niet zeker dat de uitkomst van die gesprekken een uniforme keuring voor all belgen zal zijn.