De VMBB is op zoek naar personen welke zich wensen in te zetten voor het algemeen belang van de motorsport, dit boven eigen belang of clubbelang. Zij kunnen een actieve rol stellen binnen het bestuur van de federatie, nieuwe lijnen uitzetten en mee het beleid naar de toekomst bepalen.

 

Gemotiveerde personen zijn er zich van bewust dat als bestuurder hun belangstelling en inzet zich niet beperkt tot een specifiek dossier/discipline waarin de kandidaat kennis of interesse heeft. Het bestuur van een multidisciplinaire federatie vereist immers bestuurders met een meerwaarde. Het is het moment voor mensen met nieuwe ideeën om te bewijzen dat zij de mensen zijn die de Vlaamse motorsport nodig heeft.

 

De kandidaten verbinden er zich toe:

  • Zich te onthouden van commentaren op sociale media/websites en het verspreiden van onwaarheden via het internet;
  • De genomen beslissingen van de raad van bestuur loyaal verdedigen;
  • Een persoonlijk standpunt niet te communiceren als het standpunt van de federatie.

Individuele leden welke zich geroepen voelen om verantwoordelijkheid op te nemen en actief willen meewerken, kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen voor een mandaat van bestuurder, tegen uiterlijk 31 januari 2020, bij het secretariaat van de VMBB.

Vacante mandaten binnen VMBB zijn:

  • Raad van Bestuur: 6 bestuurders (4 jaar)