Een aanpassing in de wegcode zorgt ervoor dat er vanaf 1 oktober centrale rijstroken komen. Wat betekent de nieuwe centrale rijstrook voor motorrijders?

Bijdrage met dank aan www.motornieuws.be

Wat is het?

Ze bestaan al langer in Nederland en in Frankrijk: de centrale rijstroken met aan beide kanten een fietspad. Auto’s en motorfietsen rijden in het midden en dus niet aan de rechterzijde van de weg. Als twee auto’s elkaar tegenkomen, moeten ze uitwijken op het fietspad om te kunnen passeren. Maar dat kan en mag logischerwijze alleen als er geen fietser op gelijke hoogte rijden. De bedoeling is om de snelheid van het verkeer te verlagen.

Motorrijders

Voor motorrijders ligt het iets anders. Afhankelijk van de breedte van de centrale rijstrook, zullen zij dus wel of niet moeten uitwijken naar het fietspad om elkaar te passeren. Als dat uitwijken niet nodig is, zal de snelheid hoe dan ook moeten aangepast worden om elkaar veilig te passeren op het centrale rijvak. Maar de motorfietsen mogen elkaar dus wel passeren op het centrale rijvak waar dat mogelijk is. Ze moeten ook rekening houden met fietsers in de onmiddellijke omgeving.

Onder alle omstandigheden geldt hier trouwens ook de maximale snelheid aangegeven door de verkeersborden. Vaak is dit 50 of 30 km per uur. De centrale rijstrook moet dus meer gezien worden als een extra hulpmiddel om de maximumsnelheid te handhaven. Ze bestaan zowel bij onze noorder- als zuiderburen al langer. Die laatsten noemen het een chaucidou. We zien ze vanaf 1 oktober ook in het Belgische straatbeeld verschijnen.